HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW

Natryskowe hydroizolacje bitumiczne

dla obiektów przemysłowych

Bezszwowe, polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne (KMB)

Jak skutecznie zatrzymać wilgoć i wodę?

Prawidłowe zabezpieczenie obiektów komunalnych, przemysłowych czy mostowych przed negatywnym działaniem wilgoci i wody gruntowej to podstawowe zadanie, z jakim musi zmierzyć się każdy kierownik budowy. Decyzje podjęte na tym etapie pozwolą na wieloletnią, bezproblemową eksploatację nowo powstałego lub modernizowanego obiektu.

Powłoki hydroizolacyjne, oprócz skutecznej ochrony przeciwwodnej, musi cechować dobra przyczepność, mrozoodporność, a także doskonała odporność na obciążenia dynamiczne i odkształcenia. Powinny zatem zachować odpowiednią elastyczność, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Izolacja przeciwwilgociowa czy izolacja przeciwwodna – którą zastosować?

Hydroizolacja fundamentów
– kiedy izolacje przeciwwilgociowe, zwane lekkimi?

Izolacje przeciwwilgociowe, zwane lekkimi, chronią fundamenty oraz elementy przyziemia przed wodami gruntowymi niewywierającymi ciśnienia. Stosuje się je wtedy, gdy grunt rodzimy jest wystarczająco  przepuszczalny dla wód opadowych.

Inaczej mówiąc, woda deszczowa jest tak szybko wchłaniana przez grunt, że jej nadmiar nie spiętrza się w obrębie budowli, a w okresie pory deszczowej poziom wody gruntowej znajduje się poniżej posadowienia ławy fundamentowej. Lekka izolacja przeciwwilgociowa jest odporna jedynie na wsiąkającą wodę opadową oraz wilgoć podciąganą kapilarnie.

Izolacja pozioma, izolacja pionowa – zasady

Zasada, której należy przestrzegać, jest prosta. Izolację przeciwwilgociową lekką możemy stosować wyłącznie dla fundamentów posadowionych powyżej poziomu wód gruntowych oraz dla elementów konstrukcyjnych narażonych na okresowe zraszanie wodą.

W pozostałych przypadkach do izolacji fundamentów zamiast izolacji przeciwwilgociowej lekkiej należy zastosować izolację przeciwwodną ciężką. Aby w przyszłości uniknąć problemów z wilgocią i wodą gruntową, powinniśmy stanowczo przestrzegać zasad prawidłowej izolacji fundamentów. W takim przypadku wykonanie izolacji ścian fundamentowych najlepiej powierzyć profesjonalistom.

Hydroizolacja fundamentów
– kiedy izolacje przeciwwodne, tzw. ciężkie?

Gdy zdolność gruntu do przewodzenia wody jest zbyt niska (gliny, iły) i obawiamy się, że przy intensywnych opadach w nieprzepuszczalnych warstwach dookoła budynku może gromadzić się woda, należy dodatkowo wykonać drenaż opasowy.

Gdy w takiej sytuacji wodno-gruntowej zrezygnujemy z drenażu, powinniśmy wykonać izolację przeciwwodną, tzw. ciężką. Hydroizolację przeciwwodną ciężką stosujemy także wtedy, kiedy poziom wody gruntowej jest powyżej posadowienia fundamentów (mówimy wtedy, że budynek stoi w wodzie).

W takim przypadku budynek podpiwniczony powinniśmy wznosić nie na ławach, lecz na płycie fundamentowej. Jak z tego wynika, hydroizolacje typu ciężkiego wykorzystuje się zawsze w przypadku występowania parcia wody na elementy konstrukcyjne budowli. Izolacje ciężkie pracują w bardzo niekorzystnych warunkach środowiskowych, dlatego zastosowane tu materiały muszą cechować się wysoką jakością oraz odpowiednimi parametrami, aby skutecznie zatrzymać wodę gruntową.

W tak niekorzystnych warunkach doskonale sprawdzają się grubowarstwowe masy polimerowo-bitumiczne, zwane masami KMB (PMBC), stosowane od wielu lat przez naszą firmę . Masy te aplikujemy metodą natryskową, wysoko wydajnymi agregatami hydrodynamicznymi.

Tak szczelnie jeszcze nie było! – hydroizolacja fundamentów masami KMB

Grubowarstwowe (bezszwowe), polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne (zwane także masami KMB) do hydroizolacji fundamentów.

Dostępne na rynku grubowarstwowe masy polimerowo-bitumiczne, zwane masami KMB, ze względu na zawartość zastosowanych komponentów dzielimy na dwie podstawowe grupy:
– grubowarstwowe masy KMB jednoskładnikowe,
– oraz grubowarstwowe masy KMB dwuskładnikowe.

W obu przypadkach są to bezzapachowe oraz bezrozpuszczalnikowe wysokoelastyczne masy hydroizolacyjne. Zasadniczą różnicą pomiędzy masami jedno i dwuskładnikowymi oprócz parametrów technicznych jest sposób i czas schnięcia.

Bezszwowe masy jednoskładnikowe KMB wiążą się przez wysychanie. Czas wysychania jest uzależniony w głównej mierze od panujących warunków atmosferycznych, co w pewnych sytuacjach może przedłużać czas realizacji całej inwestycji. Dopóki masa KMB nie wyschnie, nie można ułożyć płyt ochronnych i w konsekwencji zasypać wykopu. Innym niebezpieczeństwem jest niespodziewana burza, która może zniszczyć niedawno nałożoną warstwę izolacji. Należy zwrócić uwagę, że masy jednoskładnikowe są odporne na deszcz po całkowitym wyschnięciu.

Bezszwowe dwuskładnikowe masy KMB potrafią wiązać nawet bez dostępu powietrza lub w obecności wody. Szybko wiążące masy są niemal natychmiast odporne na opady deszczu, co pozwala na szybkie zasypanie wykopu. Ponadto masy KMB zachowują dużą elastyczność podczas aplikacji w ujemnych temperaturach (posiadają zdolność mostkowania rys do 5 mm przy temperaturze aplikacji do -10°C). Już po kilku godzinach od momentu naniesienia są odporne na agresywne środowisko oraz opady deszczu. Produkty są obojętne dla środowiska oraz dla wód gruntowych.

 

Idea “czarnej wanny”
Grubowarstwowa izolacja przeciwwodna z masy KMB – płyty dennej oraz płyty stropowej

Idea tzw. czarnej wanny leży przede wszystkim w tym, że izolacja przeciwwodna na całej izolowanej powierzchni ściśle przylega do podłoża. Wyeliminowana jest w ten sposób możliwość swobodnego przemieszczenia się pod nią wody w przypadku punktowego, mechanicznego uszkodzenia izolacji, przy czym produkt jest trwale elastyczny (zdolność mostkowania pęknięć do 5 mm). Izolacja jest w stanie przenieść nacisk słupa wody o wysokości do 70 m.

W miejscach szczególnie narażonych na naciski lub zerwanie izolacja zbrojona jest siatkami z włókna polipropylenowego lub geowłókninami syntetycznymi. Łatwość stosowania proponowanego systemu zapewnia całkowicie możliwość izolowania nawet najbardziej skomplikowanych geometrycznie kształtów poszczególnych elementów budowli. Z tego powodu – w porównaniu z systemami, które wykorzystują rulonowe materiały izolacyjne – system grubowarstwowych mas bitumicznych jest bezkonkurencyjny.

Do hydroizolacji wybierz profesjonalistów

Wybierając wykonawcę, nie można też zapominać o metodach nanoszenia powłok hydroizolacyjnych, udzielanej gwarancji oraz szybkości realizacji zadania. Istotny jest również czas, który musi upłynąć, zanim powierzchnia uzyska pożądany stopień odporności. Jedną z najbardziej zaawansowanych metod hydroizolacji fundamentów i elementów przyziemia jest stosowanie płynnych powłok bazujących na masach bitumiczno-kauczukowych firm CANADA RUBBER, HAHNE czy MONOLITH.

Nanosi się je najnowocześniejszą technologią, m.in. stosowaną przez nas metodą bezpowietrznego natrysku hydrodynamicznego. Na potrzeby tej technologii posiadamy agregaty hydrodynamiczne WAGNER i GRACO o największej wydajności w swej klasie (1000 m2/dniówkę). Urządzenia te wyposażone są w silniki spalinowe Honda z niezależnym zasilaniem, co pozwala nam być wykonawcą nieograniczonym przez przerwy w dostawie mediów.

Co oferujemy?

Grubowarstwowe izolacje  przeciwwodne  masami KMB (PMBC):

Fundamentów

Płyt dennych

Płyt stropowych

Elementów przyziemia

Płyt pomostowych na obiektach mostowych

Posadzek przemysłowych

Grubowarstwowe izolacje  przeciwwodne  masami KMB (PMBC):

 • Fundamentów
 • Płyt dennych
 • Płyt stropowych
 • Elementów przyziemia
 • Płyt pomostowych na obiektach mostowych
 • Posadzek przemysłowych

Wykonujemy hydroizolacje bitumiczne fundamentów i elementów przyziemia

metodą bezpowietrznego natrysku hydrodynamicznego

Gwarantujemy prędkość na dużych obiektach o wydajności
do 1000 m2/dzień!

 • oferujemy kompleksowe usługi w zakresie hydroizolacji fundamentów masami polimerowo- bitumicznycmi KMB (PMBC),
 • posiadamy agregaty hydrodynamiczne o wydajności do 1000m2/dzień
  z niezależnym silnikiem spalinowym,
 • posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżyniersko-techniczną,
 • jesteśmy certyfikowanym wykonawcą: ALCHIMICACANADA RUBBERHAHNEMONOLITH.

Pracujemy na obiektach

Wykonujemy skuteczne i trwałe hydroizolacje fundamentów, płyt dennych,  stropowych, pomostowych oraz elementów przyziemia.

Przemysłowych
Przemysłowych
Przemysłowych
Pracujemy na obiektach przemysłowych i hipermarketach.
Wielorodzinnych
Wielorodzinnych
Hydroizolacja fundamentów dla Spółdzielni Mieszkaniowych i Developerów
Instytucjonalnych
Instytucjonalnych
Hydroizolacja fundamentów masami KMB.
Mostowych
Mostowych
Mostowych
Wykonujemy hydroizolacje natryskowe płyt pomostowych

Prace wykonujemy na terenie całego kraju.

Stosujemy tylko profesjonalne systemy hydroizolacji fundamentów

Pracujemy na nich ku zadowoleniu naszych Klientów.

HYPERDESMO

Uszczelnianie i renowacja nieszczelnych dachów płynną membraną poliuretanową.

GUMA W PŁYNIE

Uszczelnianie i renowacja dachów z papy, płynną membraną bitumiczną „guma w płynie”.

WHITECHEM

Uszczelnianie i renowacja przeciekających dachów płynnymi membranami.

MONOLITH BITUMAX

Uszczelnianie fundamentów i elementów przyziemia.

Czasu nie zatrzymamy, ale wodę na pewno!

Grubowarstwowe masy polimerowo – bitumiczne służą do uszczelniania:

 • uszczelnianiu elementów budowli stykających się z gruntem,
 • ochronie przed wilgocią gruntową i niespiętrzoną wodą przesiąkową,
 • ochronie przed wodą nienapierającą pod ciśnieniem (na powierzchniach stropów, w pomieszczeniach mokrych),
 • ochronie przed spiętrzoną wodą przesiąkową i wodą pod ciśnieniem,
 • uszczelnianiu pionowych i poziomych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych,
 • uszczelnianiu połączeń ścian z płytami fundamentowymi z betonu wodoszczelnego,
 • uszczelnianiu szczelin, przerw roboczych i spoin pionowych elementów budowli z betonu o wysokim stopniu wodoszczelności.

Można je również używać jako klej do płyt izolacyjnych, zabezpieczających i drenażowych na nieotynkowanym murze, betonie, tynku oraz na oczyszczonych, starych uszczelnieniach bitumicznych.

Zalety 2-komponentowych masy bitumicznych modyfikowanych tworzywem sztucznym.

Bardzo ważne jest, że oferowany przez nas dwuskładnikowy materiał izolacyjny może być nakładany na matowo-wilgotne podłoże oraz że proces wiązania („twardnienia”) masy bitumicznej w zasadzie nie jest zależny od temperatury otoczenia. Dzieje się tak, gdyż proces ten jest wywoływany przez proszkowy komponent, którego zadaniem jest wiązanie płynu z bitumicznej emulsji (hydratacja). Proces ten trwa ok. 2-3 godz. Po tym czasie ułożona izolacja jest niewrażliwa na opady atmosferyczne, a także na temperaturę otoczenia (również ujemną). Te właściwości zdecydowanie wyróżniają masy bitumiczne KMB na tle rulonowych materiałów bitumicznych, które w chwili ich układania w większości przypadków wymagają temperatury otoczenia powyżej +5°C (w niższych temperaturach potrafią się łamać) oraz podłoży o wilgotności nie wyższej niż 5%. Układanie papy w niższych temperaturach wymaga długiego wstępnego „rozgrzewania” rulonów papy w temperaturach ok. 18°C.

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTÓW MOŻE BYĆ UKŁADANA RĘCZNIE LUB MASZYNOWO (METODĄ BEZPOWIETRZNEGO NATRYSKU HYDRODYNAMICZNEGO) przy wydajności 1000m2/dzień.

Właściwości izolacji bitumicznych grubopowłokowych

 • możliwość układania na wilgotnych podłożach,
 • przenoszenie rys i pęknięć (nawet do 5 mm),
 • odporność na deszcz w krótkim czasie,
 • z uwagi na pełne połączenie się z podłożem brak możliwości podsiąkania wody pod izolację (właściwość prawie nieosiągalna w przypadku stosowania pap, folii i mat),
 • skuteczne i nieskomplikowane łączenie izolacji detali, np. przejść rurowych z izolacją powierzchniową,
 • brak konieczności wykonywania tynków na elementach drobnowymiarowych (cegła),
 • ciągłość izolacji, tzn. brak występowania połączeń (szwów, klejeń, zgrzewań), łatwość układania, co podnosi skuteczność izolacji dla złożonych kształtów podłoża (narożniki, połączenia płyta/ściana, pilastry),
 • izolacja działa prawidłowo zarówno w okresie naporu wody, jak i po okresowym wyschnięciu (w odróżnieniu od mat np. bentonitowych, które po wyschnięciu ulegają degradacji),
 • możliwość łączenia fragmentów izolacji w dowolnych odstępach czasowych,
 • izolacje tego typu są izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi (łatwość utrzymania klimatu suchego w pomieszczeniach piwnicznych – maty bentonitowe nie chronią przed nadmiernym wpływem wilgoci, tylko przed wodą napierającą),
 • łatwość lokalizowania uszkodzeń oraz ew. przecieków dokładnie w miejscu uszkodzenia powłoki, brak penetracji wody pod izolacją, duża łatwość ewentualnej naprawy.

SPRAWDŹ TAKŻE INNE NASZE USŁUGI

HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW

Skuteczne i trwałe zabezpieczenie przed późniejszą wilgocią.

HYDROIZOLACJE DACHÓW

Płynne membrany to skuteczne i trwałe hydroizolacje.

MALOWANIE NATRYSKOWE

Profesjonalne malowanie natryskowe agregatem hydrodynamicznym.

MYCIE CIŚNIENIOWE

Skuteczne czyszczenie dachów, kostki brukowej, fasad, posadzek.